Wellness-swingers párty club 69 - jediný wellness-swingers klub mezi swingers kluby v České republice.


Co byste měli vědět o našem wellness swingers klubu?

 • Náš swingers klub je určen párům, ženám a ve velmi omezeném počtu mužům.
 • Každý nový návštěvník našeho wellness swingers klubu bude seznámen s našimi pravidly, které musí důsledně dodržovat a akceptovat veškeré klubové podmínky !!!
 • Náš swingers klub je soukromého charakteru, to znamená, že nemáme povinnost ani potřebu vzít za člena každého, kdo se přihlásí.
 • Dbáme na to, aby na setkání nebyly přítomny osoby, které by svým zevnějškem či chováním mohly být na obtíž ostatním.
 • Věk našich členů wellness swingers klubu 69 musí být minimálně 18 let !!! Horní věková hranice není stanovena.

Jak vypadá taková běžná wellness swingers párty?

 • Každý by si měl včas (nejlépe 2 a více dní předem, získáte tím klubový cenový bonus viz ceník) rezervovat místo před plánovaným wellness swingers setkáním, na které chcete přijít místo a to jen telefonicky na našem klubovém tel. čísle +420 776 244 410.
 • Doporučujeme ještě v den konání swingers setkání krátce zavolat, potvrdit svoji účast a informovat se o počtu přihlášených!!!
 • Po příchodu se každý z hostů swingers klubu převlékne v separátní šatně do sebou zvoleného swingers oděvu, případně županu – prostě do oblečení, v němž se dobře cítí a poté vstoupí do prostoru wellness swingers klubu. Žádný nově příchozí tak nemůže narušit již probíhající zábavu a diskrétnost lidí uvnitř swingers klubu.
 • Po vstupu mohou již všichni od samého začátku využívat všech prostorů swingers klubu včetně sauny, vířivky atd.

Podmínky vstupu do našeho wellness swingers klubu

 • Všichni musí být starší 18-ti let,horní hranice věku není omezena.
 • Muž ani žena nesmí trpět žádnou viditelnou a závažnou fyzickou vadou, ani duševní poruchou.
 • Všichni účastníci swingers párty musí být naprosto zdraví, nesmí trpět žádnou pohlavní, kožní ani jinou nakažlivou chorobou, dále nesmí být drogově závislí !!!
 • Na swingers párty by měli všichni chodit náležitě oblečeni a upraveni, případné pomůcky si přineste s sebou.
 • Návštěvníci by měli být společenští a přátelští lidé.

Pravidla chování ve wellness swingers klubu 69

 • Focení a pořizování jakéhokoliv zvukového či obrazového záznamu je ve wellness swingers klubu 69 přísně zakázáno !!!
 • Je zakázáno požívání jakýchkoliv drog a omamných prostředků.
 • Ve swingers klubu se lze pohybovat jen ve vyhrazených prostorách.
 • K vybavení swingers klubu se každý návštěvník chová slušně a neničí zařízení.
 • Není dovoleno brát s sebou do klubu domácí zvířata.
 • Veškeré Vaše aktivity musí být dobrovolné a po vzájemné dohodě. Nelze nikoho nutit do žádných situací ani činností !!!
 • Vyžaduje-li některý pár či skupinka soukromí, respektujte jejich přání.
 • Při sexu je povinností dbát pravidel bezpečného sexu (použávat prezervativ, nedohodnou-li se partneři jinak)!!!
 • Bisexualita je povolena pouze u žen.
 • Při odchodu z našeho wellness swingers klubu v nočních hodinách, žádáme důsledně všechny, o dodržování nočního klidu!!!

Obecná pravidla swingers klubu 69

 • Členem wellness swingers klubu 69 se můžete stát při první Vaší návštěvě, pokud budete dodržovat pravidla a akceptovat všechny zde uvedené klubové podmínky !!!
 • Vhodnou obuv na přezutí si vezměte s sebou. Ručníky či osušky si vezměte vlastní, případně vám je za 25,–Kč/1 ks zapůjčíme.

Práva wellness swingers klubu 69

 • Jakékoliv porušení výše uvedených pravidel může vést k vyhoštění a následnému zákazu vstupu do našeho wellness swingers klubu !!!
 • Jako soukromý swingers klub nemáme žádnou povinnost vpustit každého.
 • Vyhrazujeme si právo na odmítnutí nebo vykázání osob, které by svým zevnějškem, chováním nebo z jiných důvodů byly na obtíž ostatním.

Tyto stránky mohou obsahovat erotické materiály nevhodné pro osoby mladší 18-ti let. Nesplňujete-li tuto zákonnou hranici, opusťte naše stránky.